قطعه نسخ ممتاز.قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت .صفحه پردازی :دفتری ۴سطری .کاغذ: آهار مهره فرنگی نباتی.مرکب: مشکی .تاریخ:۱۲۴۲ق. رقم :ابن محمد باقر . بین خطوط طلااندازی مضرس .حاشیه :دارای تسمه اندازی به لاجورد.جدول کشی به سفیدآب .طلایی ولاجورد با تحریر مشکی .پاسپارتو به گل بهی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۰۱
پدید آورندگان : ملا احمد نراقی (ناقل) محمد جعفر( یزدی) (خوشنویس)
موضوع اثر : فرازی از دعای قاموس القدره بنقل از ملا احمد نراقی در کتاب خزائن
تاریخ خلق : ۱۲۴۲ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه : نباتی
جنس : کاغذ: فرنگی آهار مهره نباتی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذ آهار مهره فرنگی نباتی، طلا اندازی مضرس، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
محل نمایش : هنر(در حال نمایش)
اهداکننده : عزت بانو ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان