مهج الدعوات و منهج العنایات

نظر شما:

خط نسخ سدهٔ ۱۲ قمری؛ دارای سرلوح و بین سطور طلااندازی مضرّس در صفحات آغازین؛ تمام صفحات مجدول کمنداندازی شدهٔ محرّر؛ عناوین به زر و شنگرف؛ ۳۰۰ برگ ۲۱ سطری به ابعاد ۹×۱۵/۵ سانتیمتر؛ کاغذ ترمهٔ خانبالغ قطع نیم ربعی و جلد ساغری ضربی طلاکوب و آستر تیماج قهوه ای حلکاری مجدول است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۱۲/۰۰۱
پدید آورندگان : علی‌بن موسی ابن‌طاوس (مؤلف) صدرالدین الحسینی (مقابله کننده)
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ خانبالغ، چرم ساغری، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی طلاکوب،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :