سوره فتح، ملک، دهر

نظر شما:

خط نسخ احمد نیریزی به تاریخ ربیع الاول ۱۱۱۳ق، دارای سرلوح مذهّب مرصّع در صفحهٔ اول، تمام صفحات مجدول و کمنداندازی شدهٔ محرّر و بین سطور طلااندازی شدهٔ مضرّس، ۱۲ برگ ۹سطری به ابعاد ۲۰/۷.۱۴/۶ سانتیمتر، کاغذ دولت آبادی قطع رقعی، جلد لایی رویهٔ ترمه آستر میشن یشمی طلاکوب
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۳۰/۰۰۱
پدید آورندگان : احمد نیریزی (خطاط)
موضوع اثر : قرآن -- سوره‌ها و آیه‌ها
تاریخ خلق : قمری
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۴ میلیمتر)
برچسب‌ها :