رفیق توفیق یا آداب علیه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نسخ محمدجواد بن ابی القاسم در ۱۲۲۳ق، نسخه ۱۳ صفحه براعت استهلال دارد، صفحات آغازین تمام مذهّب و مرصّع و بین سطور طلااندازی مضرّس،
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۶۲/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدعلی‌بن محمداسماعیل قزوینی (مؤلف) محمدجواد بن ابوالقاسم (خوشنویس)
موضوع اثر : اخلاق اسلامی
تاریخ خلق : ۱۲۲۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم ساغری،
تکنیک : دست ساز، ضربی سوخت طلاکوب،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان