التبیان فی تفسیرالقرآن خوارزمشاهیان

نظر شما:

تألیف شیخ ابوجعفر محمد بن حسن طوسی (ف: ۴۶۰ق) در تفسیر شیعی قرآن متن (جزو ششم کتاب از اواسط سورهٔ هود تا اواسط سورهٔ کهف) به خط نسخ محمد بن علی در ۵۶۶ق ۲۵۵ برگ ۱۹ سطری کاغذ دولت آبادی قطع وزیری جلد میشن نو
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۷۴/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن حسن طوسی (مؤلف) محمدبن علی (خوشنویس)
موضوع اثر : تفاسیر شیعه
تاریخ خلق : ۵۶۶ قمری (قرن ۶)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم میشن،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, سلجوقیان
دوره تاریخی خوارزمشاهیان روی بر خط زمان