صراح‌اللغة صفویه

نظر شما:

تألیف ابوالفضل محمد بن عمر بن خالد جمال قرشی که در نیمه روز ۳ شنبه ۲۶ صفر ۶۵۱ق آغاز و در ۲ شنبه ۲۳ ذیقعده ۷۰۰ به انجام رسیده است نستعلیق عطاءالله در ۵ شنبه ۱۹ صفر ۱۰۸۰ق لغات در حاشیه و نشان به شنگرف ۳۲۲ برگ ۲۵ سطری کاغذ ترمه بخارایی قطع وزیری بزرگ جلد رویه پارچه ای با مغزی میشن قهوه ای
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۳۶۱/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن عمر جمال قرشی (مولف) عطاءالله (خوشنویس)
موضوع اثر : واژه‌نامه‌های عربی
تاریخ خلق : ۱۰۸۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه بخارائی، پارچه، چرم میشن،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, صفویه, پارچه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان