المصادر

نظر شما:

تالیف ابوعبدالله حسین بن احمد زوزنی خط نسخ سده هفتم چهار برگ آغاز نونویس عنوان و نشان شنگرف ۱۸۵ برگ، ۱۷سطری قطع نیم ربعی کاغذ دولت آبادی جلد میشن مشکی نو
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۴۳۵/۰۰۰
پدید آورندگان : حسین‌بن احمد زوزنی (مؤلف)
موضوع اثر : واژه‌نامه‌های عربی به فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۷)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم میشن،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی