التیسیر

نظر شما:

تألیف ابوعمرو عثمان بن عمر اموی منیری دانی اندلسی مقری (ف: ۴۴۴ق) در قرائت و تجوید نسخ سدهٔ ۸ق عنوان و نشان به شنگرف ۷۵ برگ ۱۵ سطری کاغذ دولت آبادی قطع نیم ربعی جلد میشن قهوه ای نو
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۸۱/۰۰۰
پدید آورندگان : عثمان‌بن سعید الدانی (مؤلف)
موضوع اثر : قرائت قرآن/ تجوید قرآن
تاریخ خلق : قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم میشن،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی