التیسیر

نظر شما:

تألیف ابوعمرو عثمان بن عمر اموی منیری دانی اندلسی مقری (ف: ۴۴۴ق) نسخ جعفر بن احمد بن علی ملجوهی حسنی در ۲۲ رمضان ۸۱۱ق عنوان و نشان به شنگرف ۷۲ برگ ۱۶ سطری کاغذ دولت آبادی قطع نیم ربعی جلد میشن قهوه ای لایی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۲۹۵/۰۰۰
پدید آورندگان : جعفربن احمد ملجوهی حسنی (خوشنویس) عثمان‌بن سعید الدانی (مؤلف)
موضوع اثر : قرائت قرآن/ تجوید قرآن
تاریخ خلق : ۸۱۱ قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم میشن لایی،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی