التسخیر علی طریق‌التشجیر فی علم‌الترتیل و التجوید

نظر شما:

تألیف محمد بن محمود بن محمد بن احمد بن علی شریف سمرقندی در علم ترتیل و تجوید نسخ ابراهیم بن شیخ جان بن حاجی محمود بن سلیمان در ذی الحجهٔ ۸۸۹ق ۸۲ برگ ۱۹ سطری کاغذ ترمه قطع وزیری جلد میشن قهوه ای نو
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۷۷/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن محمود شریف سمرقندی (مؤلف) ابراهیم‌بن شیخ جان (خوشنویس)
موضوع اثر : تجوید قرآن/ قرائت قرآن
تاریخ خلق : ۸۸۹ قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, کاغذ ترمه