ادب‌الکاتب (عربی) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف ابن قتیبه ،به خط نسخ هدایت الله العلوی برای میرزارضا خان سرتیپ در شوال نوشت۱۳۰۵.عناوین شنگرف و بر کاغذ آهار مهره ی فرنگی در ۱۸۸ برگ ۱۶ سطری به قطع وزیری کوچک(ربعی) نوشته شده است. جلد اثر میشن سبز سیر ضربی با تزین زنجیره است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۴۵۶/۰۰۱
پدید آورندگان : عبدالله‌بن مسلم ابن‌قتیبه (مولف) هدایت الله علوی (خطاط)
موضوع اثر : زبانشناسی عربی- زبان عربی- واژه‌نامه‌ها
تاریخ خلق : ۱۳۰۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان