فرهنگ واژه‌های دساتیر قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نستعلیق سده۱۳، اصل کلمات به شنگرف و معنی آن به جوهر سیاه، بر کاغذ آهارمهره ی فرنگی در ۲۹ برگ۱۳سطری نوشته شده، جلد اثر میشن قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۰۷۷/۰۰۳
موضوع اثر : واژه‌نامه‌
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آهارمهره فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان