الصفین قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف ابوالفضل نصر بن مزاحم منقری کوفی عطار، نسخ آقا بابا بن ملا محمدمهدی شهمیرزادی در ۱۲۶۸، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ آهارمهره فرنگی در ۱۵۹ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۲۴/۰۰۱
پدید آورندگان : نصر بن مزاحم (مؤلف) آقا بابا بن ملامحمد مهدی شهمیرزادی (کاتب)
موضوع اثر : جنگ صفین/ تاریخ اسلام
تاریخ خلق : ۱۲۶۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی آهارمهره، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان