حج (رساله) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تألیف محمدباقر موسوی شفتی اصفهانی (ف: ۱۲۶۰ق) در یک مقدمه و سه مقصد و خاتمه نسخ زین العابدین محلاتی در رجب ۱۲۷۹ق در مدرسه مروی عنوان و نشان به شنگرف کاغذ فرنگی آهارمهره قطع نیم ربعی جلد تیماج لایی قهوه ای
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۲۶۷/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدباقر بن محمدتقی شفتی بیدآبادی (مولف) زین‌العابدین بن محمدعلی محلاتی (کاتب)
تاریخ خلق : ۱۲۷۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : آهارمهره فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان