اسرارالعارفین فی سیرالطالبین (عربی) صفویه

نظر شما:

نسخ سده دهم ، کاغذ ترمه ی بخارایی، در ۸برگ ۱۱ سطری، جلد اثر میشن لایی یشمی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۴۷۶/۰۰۴
موضوع اثر : عارفان- آداب طریقت
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان