سرمایه ایمان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف عبدالرزاق لاهیجی، نستعلیق ۱۲۳۹، عنوان و نشان شنگرف، جدول زر و شنگرف ، بر کاغذ ترجمه در ۱۴۸ برگ ۱۳سطری نوشته شده و جلد اثر میشن قهوه ای لایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۴۹۶/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالرزاق‌بن علی لاهیجی (مولف)
موضوع اثر : کلام شیعه امامیه
تاریخ خلق : ۱۲۳۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن لایی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان