وصایا السهروردی (عربی) صفویه

نظر شما:

تالیف شهاب الدین سهروردی، نستعلیق سده ۱۱، با یادداشت تملک محمد هاشم بن علی نقی و عباس، بر کاغذ ترمه در۲ برگ ۲۱سطری نوشته شده ، جلد اثر میشن قهوه ای مقوایی ضربی با تزیین ترنج و سرترنج است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۴۷/۰۱۷
پدید آورندگان : شهاب الدین سهروردی (مؤلف)
موضوع اثر : سهروردی، یحیی‌بن حبش، ۵۴۹- ‎۵۸۷ق.- وصیتنامه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان