اسرارالتجوید قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف احمد بن زین الدین احسائی، نسخ محمد بن محمد نصیر هزارجریبی دانکه از محال استرآباد در سده ۱۳، بر کاغذ فستقی الوان در ۶ برگ ( ۱۱ صفحه) ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن مشکی ضربی با تزیین ترنج و سرترنج است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۹۵/۰۰۲
پدید آورندگان : احمدبن زین‌الدین احسائی (نامعلوم) محمدعلی هزارجریبی (خطاط)
موضوع اثر : قرآن -- تجوید- تجوید- علوم قرآنی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : الوان
ابعاد : عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان