کیفیة تعلق علم الله بالمعلومات من حیث هی معلومات قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف احمد بن زین الدین احسائی، نسخ محمد بن محمد نصیر هزارجریبی دانکه از محال استرآباد در سده ۱۳، بر کاغذ فستقی الوان در ۳ صفحه ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن مشکی ضربی با تزیین ترنج و سرترنج است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۹۵/۰۰۴
پدید آورندگان : احمدبن زین‌الدین احسائی (نامعلوم) محمدعلی هزار جریبی (خطاط)
موضوع اثر : کلام- فلسفه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : الوان
ابعاد : عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان