الانتصار فی انفرادات‌الامامیة من المسائل‌الفقهیة صفویه

نظر شما:

تالیف سید مرتضی، نسخ پنجشنبه رمضان ۱۰۹۵، حاشیه ها و نشان ها جوهر ارغوانی، بر کاغذ ترمه در ۳۲۲ برگ ۱۲ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۶۱۴/۰۰۰
پدید آورندگان : علی‌بن الحسین علم‌الهدی (مولف)
موضوع اثر : انفرادات فقه جعفری
تاریخ خلق : ۱۰۹۵ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان