اجوبة اسولة جعفر بن المیرزا احمد النواب قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف احمد بن زین الدین احسائی در دوشنبه ۷ شوال ۱۲۲۲در یزد، شکسته نستعلیق میرزابابا سوادکوهی در ۱۲۵۸، عنوان و نشان شنگرف، یادداشت خریداری حاج حسین آقا ملک در ماه رجب ۱۳۴۴ در تهران،پس از اتمام متن دوصفحه اشعاری به فارسی در رد تهمت به شیخ احسائی و اشعاری در مناجات دیده میشود، بر کاغذ ترمه و پسته ای در ۷ برگ ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۶۳۳/۰۱۹
پدید آورندگان : احمدبن زین‌الدین احسائی (مولف) میرزا بابای سواد کوهی ابن آقا نورمحمد (خوشنویس)
موضوع اثر : پرسشها و پاسخهای شیخیه
تاریخ خلق : ۱۲۵۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه و فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان