شرح منارالانوار صفویه

نظر شما:

شرح ابن ملک عبداللطیف بن عبدالعزیز بن امین الدین ابن فرشته درگذشته ۸۰۱ و متن از حافظ الدین ابوالبرکات عبدالله بن احمد بن محمود نسفی درگذشته ی ۷۱۰، نستعلیق جمادی الثانی ۱۱۲۱، عنوان و نشان شنگرف، با حواشی، و یادداشت بهای کاغذ و مزد نویسنده ی نسخه محمد حویزاویه، بر کاغذ فستقی در ۱۸۱برگ ۲۳ سطری نوشته شده، جلد اثر چرم مصنوعی بافت دار است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۶۴۴/۰۰۰
پدید آورندگان : عبداللطیف‌بن عبدالعزیز ابن‌فرشته (شارح) عبدالله بن احمد بن محمود نسفی (مؤلف)
موضوع اثر : نقد و تفسیر منارالانوار محمود نسفی/ اصول فقه
تاریخ خلق : ۱۱۲۱ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم مصنوعی بافت دار،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان