کشف‌الحقایق و نظم‌الدقائق ترکمانان قراقویونلو

نظر شما:

تالیف عماد الدین علی استرآبادی، نسخ و نستعلیق نیمه روز پنجشنبه ۹۱۲ در مدرسه ی عمادالدین علی استرآبادی ، در هامش سرگذشت حضرت ابراهیم است، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ ترمه در ۱۱ برک ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۶۸۸/۰۰۹
پدید آورندگان : عمادالدین علی استرآبادی (نامعلوم)
موضوع اثر : نجوم/ خسوف/ کسوف
تاریخ خلق : ۹۱۲ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ترکمانان قراقویونلو روی بر خط زمان