مفتاح الباب الحادی عشر (شرح الباب الحادی عشر) صفویه

نظر شما:

تالیف حسن بن یوسف علامه حلی، شارح ابوالفتح بن مخدوم بن خادم الحسینی العربشاهی، نستعلیق شوال ۹۵۶، دارای مهر محمد علی ابواسحاق صوفی، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ ترمه در ۶۲ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر تعویض شده و کاغذی با عطف گالینگور است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۸۴۹/۰۰۱
پدید آورندگان : ابوالفتح‌بن مخدوم جرجانی (شارح) حسن‌بن یوسف علامه حلی (مولف)
موضوع اثر : کلام شیعه/ الباب الحادی عشر / نقد و تفسیر
تاریخ خلق : ۹۵۶ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آهارمهره، کاغذ ابری، گالینگور،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان