نثرالدرر خوارزمشاهیان

نظر شما:

تالیف وزیر ابوسعد منصور بن حسین آبی کاتب درگذشته ۴۳۲، نسخ ۶۰۰، با اجازه ی انهاء قرائت در ۷۰۰، نسخه کم رنگ شده و در گاهی ناخوانا شده است. بر کاغذ دولت آبادی در ۱۶۲ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تعویض شده و جلد ابری فرنگی نو دارد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۸۵۷/۰۰۰
پدید آورندگان : منصوربن حسین آبی کاتب (مولف)
موضوع اثر : کلمات قصار- مجموعه‌ها- ضرب‌المثلهای عربی- مجموعه‌ها
تاریخ خلق : ۶۰۰ قمری (قرن ۷)
رنگ : نخودی
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی
دوره تاریخی خوارزمشاهیان روی بر خط زمان