شرح‌الارجوزةالوردیة صفویه

نظر شما:

متن از سراج الدین عمر بن الوردی(۶۸۹ - ۷۴۹) و شرح از شمس الدین محمد بن شهاب الدین احمد بساطی در ۱۱ محرم ۸۰۴، نسخ محمد بن محمد النهرویالشافعی الازهری در روز شنبه ۱۷ ربیع الثانی ۹۲۳، شعرها و عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشت تملک در ۱۱۶۹، بر کاغذ دولت آبادی در ۳۴ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن آلبالویی ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۰۸/۰۰۰
پدید آورندگان : عمربن المظفر ابن‌الوردی (مؤلف) محمدبن محمد النهوری (خطاط) محمد بن احمد البساطی (شارح)
موضوع اثر : شعر عربی /نحو زبان عربی
تاریخ خلق : ۱۷ ربیع‌الثانی ۹۲۳ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم میشن،
تکنیک : دستنویس، ضربی نو، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, صفویان, نسخه خطی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان