الرواشح‌السماویة فی شرح الاحادیث‌الامامیة صفویه

نظر شما:

تالیف میر برهان‌الدین محمدباقر استرآبادی نام‌ور به «میرداماد»، معلم ثالث و متخلص به اشراق؛ فیلسوف، متکلم و فقیه برجسته دورهٔ صفویه(۹۶۹ - ۱۰۴۰)، نسخ سده ۱۲، بر کاغذ ترمه در ۲۸۰ برگ ۱۴ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن مشکی ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۹۹/۰۰۰
پدید آورندگان : میر محمد باقر بن محمد میر داماد (مؤلف)
موضوع اثر : احادیث شیعه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دستنویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان