ترجمه الصلاة صفویه

نظر شما:

تالیف ملا محسن فیض کاشانی(۱۰۰۷ - ۱۰۹۰)، فیلسوف و محدث و عارف عهد صفوی، نسخ محمدحسین بن محمدصادق قاری قمی در سده ۱۲، عنوان و نشان شنگرف، از آن ابوطالب پسر عبدالکریم با مهر او و مهر محمد بن خلیل و باقر و محمدهاشم بن محمدباقر، بر کاغذ ترمه در ۲۷ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی ضربی منقش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۳۹/۰۰۵
پدید آورندگان : محمدحسین‌بن محمدصادق قاری قمی (خطاط) محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی (مؤلف)
موضوع اثر : نماز
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، ضربی مصور ، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر) عرض (۸ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان