اوزان شرعیة صفویه

نظر شما:

تالیف محمدطاهر در نجف، در آن از شیخ محمدجابر یاد میکند، نسخ محمدحسین بن محمدصادق قاری قمی در سده ۱۲، عنوان و نشان شنگرف، از آن ابوطالب پسر عبدالکریم با مهر او و مهر محمد بن خلیل و باقر و محمدهاشم بن محمدباقر، برگ پایانی شعر عربی، بر کاغذ ترمه در ۳ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی ضربی منقش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۳۹/۰۰۶
پدید آورندگان : محمدطاهر (مولف) محمدحسین‌بن محمدصادق قاری قمی (خطاط)
موضوع اثر : وزنها و اندازه‌های اسلامی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، ضربی مصور ، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر) عرض (۸ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان