لوامع‌الاسرار فی شرح مطالع‌الانوار صفویه

نظر شما:

تالیف محمد بن محمد بویه ای رازی ورامینی از فقهای بزرگ شیعه که باالقاب گوناگونی مانند قطب الدین، علامه رازی، قطب تحتانی شناخته می شود(درگذشته ی ۷۷۶)، نسخ ۱ محرم ۹۴۸، آغاز افتاده، دارای مهر و یادداشت تملک ابوطالب بن محمد کرج اصفهانی در ۱۲۵۷، یادداشت خریداری حاج حسین آقا ملک از کتابخانه ی اسلامیه در خیابان شمس العماره، بر کاغذ ترمه در ۲۷۶ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن آلبالویی ضربی مصور و حاشیه تیماج زرد است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۹۴/۰۰۳
پدید آورندگان : محمد بن محمد قطب الدین رازی (مؤلف)
موضوع اثر : منطق
تاریخ خلق : ۹۸۴ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز، ضربی مصور ،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان