رجعت صفویه

نظر شما:

تالیف حسن بن عبدالرزاق لاهیجی قمی در ۹ شوال ۱۱۰۱، برای بزرگی، نسخ محمدحسین بن محمدصادق قاری قمی در سده ۱۲، عنوان و نشان شنگرف، از آن ابوطالب پسر عبدالکریم با مهر او و مهر محمد بن خلیل و باقر و محمدهاشم بن محمدباقر، بر کاغذ ترمه در ۲۵ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی ضربی منقش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۳۹/۰۰۱
پدید آورندگان : حسن‌بن عبدالرزاق لاهیجی (مولف) محمدحسین‌بن محمدصادق قاری قمی (خطاط)
موضوع اثر : رجعت
تاریخ خلق : ۹ شوال ۱۱۰۱ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، ضربی مصور ،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان