زکیه زکوتیه صفویه

نظر شما:

تالیف حسن بن عبدالرزاق لاهیجی قمی به درخواست دوستی، نسخ محمدحسین بن محمدصادق قاری قمی در سده ۱۲، عنوان و نشان شنگرف، از آن ابوطالب پسر عبدالکریم با مهر او و مهر محمد بن خلیل و باقر و محمدهاشم بن محمدباقر، بر کاغذ ترمه در ۱۵ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی ضربی منقش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۳۹/۰۰۲
پدید آورندگان : حسن‌بن عبدالرزاق لاهیجی (مولف) محمدحسین‌بن محمدصادق قاری قمی (خطاط)
موضوع اثر : زکات
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، ضربی مصور ، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر) عرض (۸ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, صفویان, کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان