حاشیة حاشیة خطبة لوامع‌الاسرار فی شرح مطالع‌الانوار صفویه

نظر شما:

نسخ ۱ محرم ۹۴۸، عنوان و نشان شنگرف، دارای مهر و یادداشت تملک ابوطالب بن محمد کرج اصفهانی در ۱۲۵۷، یادداشت خریداری حاج حسین آقا ملک از کتابخانه ی اسلامیه در خیابان شمس العماره، بر کاغذ ترمه در ۳ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن آلبالویی ضربی مصور و حاشیه تیماج زرد است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۹۴/۰۰۱
موضوع اثر : نطق
تاریخ خلق : ۹۸۴ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، ضربی مصور ، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان