الناسخ و المنسوخ من فوائد الراوندی صفویه

نظر شما:

فهرست آیات است بر گرفته از شش کتاب ابی صالح ناذر مولا ام هانی و مقاتل بن سلیمان و مجاهد بن جیبر و نضربن علی و محمد بن سعد عوفی و سعید بن عروه، ، نسخ سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ ترمه در ۲۰ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی لایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۲۹/۰۰۳
پدید آورندگان : سعیدبن هبةالله قطب راوندی (مولف)
موضوع اثر : احادیث /ناسخ و منسوخ
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان