ازاحة العلة فی معرفة القبلة صفویه

نظر شما:

تالیف شاذان قمی، برای فرامرز پسر علی بقرائی گرگانی در ۵۵۸، نسخ سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ ترمه در ۷ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی لایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۲۹/۰۰۷
پدید آورندگان : شاذان‌بن جبریل شاذان‌قمی (مولف)
موضوع اثر : قبله و قبله‌یابی/اوقات شرعی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان