حاشیة اخری علی هذه الخطبة صفویه

نظر شما:

نسخ ۱ محرم ۹۴۸، دارای مهر و یادداشت تملک ابوطالب بن محمد کرج اصفهانی در ۱۲۵۷، یادداشت خریداری حاج حسین آقا ملک از کتابخانه ی اسلامیه در خیابان شمس العماره، بر کاغذ ترمه در ۱۳ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن آلبالویی ضربی مصور و حاشیه تیماج زرد است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۹۴/۰۰۲
موضوع اثر : نطق
تاریخ خلق : ۹۸۴ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، ضربی مصور ، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان