نان و حلوا صفویه

نظر شما:

تالیف بهاءالدین محمد بن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی(۹۵۳ - ۱۰۳۰) حکیم، فقیه، عارف، منجم، ریاضیدان، شاعر، ادیب، مورخ و دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم هجری، نسخ محمدحسین بن محمدصادق قاری قمی در سده ۱۲، عنوان و نشان شنگرف، از آن ابوطالب پسر عبدالکریم با مهر او و مهر محمد بن خلیل و باقر و محمدهاشم بن محمدباقر، بر کاغذ ترمه در ۲۰ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی ضربی منقش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۳۹/۰۰۴
پدید آورندگان : محمدبن حسین شیخ بهائی (شاعر) محمدحسین‌بن محمدصادق قاری قمی (خطاط)
موضوع اثر : شعر فارسی و عرفانی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دستنویس، ضربی مصور ،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر) عرض (۸ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان