حیوةالحیوان صفویه

نظر شما:

تالیف کمال الدین ابوالبقاء محمد بن موسی بن عیسی بن علی دمیری درگذشته ی ۸۰۸ که آن را در رجب ۷۷۳ ساخته، نسخ سده ۹، عنوان و نشان شنگرف، ۳ صفحه نخست و پایان نونویس سده ۱۲، یادداشت خریداری ابن حاجی حسین خان در ۱۲۶۹، بر کاغذ دولت آبادی در ۲۸۵ برگ ۲۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۸۹/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن موسی الدمیری (مؤلف)
موضوع اثر : جانورشناسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, صفویان, نسخه خطی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان