کامل‌التعبیر افشاریه

نظر شما:

تالیف ابوالفضل حبیش بن ابراهیم بن محمد، معروف به حُبیش تفلیسی عالم، ادیب، طبیب و نویسندهٔ فارسی و عربی نویس از قرن ششم هجری است. نستعلیق ۱۱۹۳، دارای سرلوح، دوصفحه ی اول مذهب ، مجدول با شنگرف و زنگار و زر، دارای کمند، بر کاغذ ترمه در ۳۳۰ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد رویه پارچه مغزی میشن سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۸۶۶/۰۰۰
پدید آورندگان : حبیش‌بن ابراهیم تفلیسی (مؤلف)
موضوع اثر : خوابگزاری
تاریخ خلق : ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن، پارچه،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی افشاریه روی بر خط زمان