من لایحضره‌الفقیه صفویه

نظر شما:

تألیف ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه قمی ملقب به شیخ صدوق کتابی است به عربی شامل ۵۹۶۳ حدیث. این کتاب یکی از کتب اربعه و از معتبرترین کتب شیعه بوده و در شش جلد تألیف شده‌است، نسخ محمد مهدی بن افضل الدین حسینی در پنجشنبه ۱۸ جمادی الثانی ۱۰۴۸، عنوان و نشان شنگرف، با حواشی، در پایان اجازه ی انهای محمدتقی بن مجلسی است به امیر محمدمهدی حسینی در پایان صفر ۱۰۵۸ و به دنبال آن اساتید با فهرست مشیخه به ترتیب تهجی، با تاریخ کتاب آمده تالیف ۳۷۲ و همین محمد مهدی کاتب نسخه آن را ترتیب داده و به نقل از خط محمد تقی بن مجلسی، بر کاغذ ترمه در ۴۱۹ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج زرد نو است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۰۱۱/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن علی ابن‌بابویه (مولف) محمدمهدی‌بن افضل‌الدین حسینی (خوشنویس)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : ۱۸ جمادی‌الثانی ۱۰۴۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان