بحرالجواهر

نظر شما:

این نسخه خطی بر روی کاغذهای ترمه در سال ‎۱۰۸۹‎- قرن ‎۱۱ هجری قمری کتابت شده است و رقم محمد رضی در تاریخ ذی قعده ‎۱۰۸۹ ه.ق در آن به چشم می خورد. عنوان ها و نشان ها با شنگرف آرایش یافته و جلد میشن سرخ مغزی مشکی دارد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۱۶۹/۰۰۰
پدید آورندگان : همایون بن جلال الدین محمد (مؤلف) محمد رضی (خطاط)
موضوع اثر : ۱. ادبیات عربی- مجموعه‌ها. ‎۲. ادبیات فارسی- مجموعه‌ها. ‎۳. کلمات قصار. ‎۴. احادیث.
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ ترمه