اشتهار نامه در قواعد سفرا قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف ابراهیم ملکم به دستور ناصرالدین شاه، نستعلیق سده ۱۳، عنوان و نشان شنگرف، دارای حواشی، بر کاغذ فرنگی الوان در ۳۴۳ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن قرمز است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۱۷۰/۰۰۱
پدید آورندگان : میرزا ملکم خان (مولف)
موضوع اثر : سفیران ایران/ شرح وظایف
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : آبی
جنس : کاغذ فرنگی آبی، چرم میشن،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان