رساله در سیاست در سه باب: مسکوکات و اشیاء رایحه ، مالیات اجتماع خلق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نسخه ناتمام، نستعلیق سده ۱۳، عنوان و نشان شنگرف، دارای حواشی، بر کاغذ فرنگی الوان در ۱۰۶ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن قرمز است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۱۷۰/۰۰۲
موضوع اثر : کشورداری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : آبی
جنس : کاغذ فرنگی آبی، چرم میشن،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان