حیوةالحیوان ایلخانان

نظر شما:

تالیف کمال الدین ابوالبقا محمد بن موسی بن عیسی بن علی دمیری درگذشته ی ۸۰۸ و ساخته شده ی ۷۷۳ق. نسخ عبدالبر بن محمد سیوطی در ۸۰۹، عنوان و نشان و جدول به شنگرف، دارای یادداشت تملک عبدالله بن حاج احمد موصلی در ۱۱۸۱(؟) و تملک حاج موسی بن حاج صالح در ۱۱۹۱، م تملک محمد جعفر بن محمد ابراهیم با مهر وی، بر کاغذ فستقی استانبولی در ۴۴۳ برگ ۳۱ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۴۰۴/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن موسی الدمیری (مؤلف) عبدالبربن محمد سیوطی (خطاط)
موضوع اثر : جانورشناسی
تاریخ خلق : ۸۰۹ قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فستقی استانبولی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی، جدول،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۶ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : جدول
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان