شرایع‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام صفویه

نظر شما:

تالیف ابوالقاسم جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید حلی فقیه، اصولی و شاعر بزرگ شیعی و مشهور به محقق حلی و محقق اول(۶۷۶-۶۰۲)، جلد اول، نسخ محمد بن محمد تقی سبزواری در۱۶ رمضان ۱۰۷۵، عنوان و نشان شنگرف، یادداشت تملک و مهر گویا محمدحسین قاینی، چند یادداشت در مورد وزنها در صفحه عنوان و یادداشتی در مورد اندازه ی آب کر، بر کاغذ ترمه در ۲۰۸ برگ ۲۳ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج آلبالویی ضربی با رقم در ترنج جلد، عطف و حاشیه ی جلد تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۴۱۲/۰۰۰
پدید آورندگان : ابوالقاسم جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید حلی (مؤلف) محمد بن محمد تقی سبزواری (کاتب)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : ۱۶ رمضان ۱۰۷۵ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان