عیون اخبارالرضا (ع)

نظر شما:

تالیف مُحمّد بن مُحمّد بن نَعمان ملقب به شیخ مُفید و معروف به ابن المعلّم، فقیه و تالیف محمد بن علی بن بابویه، نسخ، عنوان و نشان و جدول شنگرف، نسخه در پایان افتادگی دارد،در حاشیه ص ‎۸۷ یک یادداشت از محمدرحیم عفی عنه، بین دو کتاب (ص‎۳۱۳) دو یادداشتی درباره خلفای علویین و بین فاطمه اسماعیلیه و به نقل از تاریخ قیروان، در صفحه بعد از صفحه خاتمه این صورت اجازه نوشته شده است: "قرأت هذه المجلدة علی سیدنا و مولانا النقیب الامام العالم الزاهد الصدر الکبیر کمال‌الدین جمال‌الاسلام...."،تصحیح شده و نسخه بدل دارد، با کمی یادداشتهای لغوی و توضیحی با نشانیهای "ق" و "مصباح" و ...، بالای بعضی از صفحات کلمه وقف نوشته شده بود اما آن را سترده‌اند (مانند ص ۶۶، ۶۷، ۸۶، ۲۹۹، ۳۰۱، ‎۳۰۹)، نام هر دو کتاب در لبه نسخه نوشته شده است سه برگ ابتدا نونویس، بر کاغذ نخودی رنگ در ۱۵۴ برگ ۲۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۴۲۸/۰۰۲
پدید آورندگان : محمدبن علی ابن‌بابویه (مؤلف)
موضوع اثر : علی‌بن موسی(ع)/ احادیث/ احادیث شیعه
تاریخ خلق : قمری
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ ترمه