شرح قصیده عینیه ابن‌سینا قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

شاعر حسین بن عبداله بن سینا، نسخ ، عنوان شنگرف، بر کاغذ آهارمهره ی فرنگی در ۴ برگ چلیپا نوشته شده، جلد اثر رویه پارچه مشکی عطف و گوشه ها تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۴۶۷/۰۰۲
پدید آورندگان : حسین بن عبدالله ابن سینا (شاعر)
موضوع اثر : شرح قصیده عربی
تاریخ خلق : ۱۲۴۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : آهارمهره فرنگی، چرم تیماج، پارچه،
تکنیک : دست نویس، ماشینی آهار مهره،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان