القول‌السدید افشاریه

نظر شما:

تالیف ابو عبدالله شیخ محمد بن حاجی محمد زمان کاشانی شاگرد سلیمان بن عبدالله بحرانی ماحوزی، نسخ سده ۱۲، عنوان و جدول شنگرف، دارای دو مهر در صفحه عنوان، بر کاغذ پسته ای در ۲۳ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه پارچه مشکی و عطف تیماج بنفش تیره است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۵۶/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدبن حاجی محمدزمان کاشانی (مؤلف)
موضوع اثر : آفرینش/ حدوث و قدم
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ پسته‌ای، رویه پارچه ای، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، مجدول،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : جدول, افشاریه
دوره تاریخی افشاریه روی بر خط زمان