الالفیة صفویه

نظر شما:

تالیف شیخ شمس الدین محمد بن مکی بن احمد عاملی نبطی جزینی معروف به شهید اول(۷۸۶–۷۳۴هق) مشهور به افقه الفقهاء، امام الاعظم از فقهای مشهور شیعه در قرن هشتم هجری قمری، نسخ سده ۱۲، عنوان و نشان شنگرف، دارای مهر حسین محمد در صفحه عنوان و مهر اسماعیل در پایان نسخه، بر کاغذ پسته ای در ۲۸ برگ ۷ سطری نوشته شده، جلد رویه کاغذ کهنه و عطف تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۵۹/۰۰۱
پدید آورندگان : شیخ شمس الدین محمد بن مکی بن احمد عاملی نبطی جزینی (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ پسته‌ای، رویه کاغذ کهنه ، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان