الجعفریه صفویه

نظر شما:

تالیف علی بن عبد العالی معروف به محقق ثانی و محقّق کَرَکیِ جبل عاملی درگذشته ۹۴۰، نسخ شاه ملا پسر باباجان مشهدی در سده ۱۰، عنوان و نشان شنگرف، صفحه ی آغاز نونویس، انجام افتاده، بر کاغذ پسته ای در ۳۹ برگ ۱۴ سطری نوشته شده، جلد رویه کاغذ کهنه و عطف تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۵۹/۰۰۳
پدید آورندگان : علی بن عبد العالی (مؤلف) شاه ملا مشهدی (کاتب)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ پسته‌ای، رویه کاغذ کهنه ، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان